Per-Arne Nilsson och Börje Berggren.

Pelle och Börje på sina Partner-mopeder bakom Norrbacka.

Per-Arne Nilsson och Börje Berggren.
Fotograf: 
Rolf Johansson