foto006

foto006

Kommentarer

Lidingöhemmet

Yvonne Troëng med sina föräldrar i bersån på baksidan av Lidingöhemmet 1950