Linér, Gert Boström och Bengt Hollén 21/9 1961.

På fotbollsplanen när det var idrottsdag.

Linér, Gert Boström och Bengt Hollén 21/9 1961.