Maskinistens hus och "Asylen" 1914.

Maskinistens hus och "Asylen" 1914.

Kommentarer

under min tid 43-56 bodde

under min tid 43-56 bodde einar o wiran sundholm,o "ängeln" syster ingrid karlsson