Söker min bror

Hej!
Min bror Harald Hansson, född 1946, bodde på Eugeniahemmet någon tid i slutet av 40-talet och möjligen början på 50-talet. Han hade talfel pga gomspalt. Om någon minns honom så vore det roligt att få kontakt.

Jag undrar också om det finns någon dokumentation, t ex journaler, som man kan få tillgång till. Jag håller på att skriva om min bror, som gick bort för snart två år sedan.
Min epostadress är eva@f-and-r.eu
Hjärtliga hälsningar
Eva

Rolands bild

Patientjournaler

Vår förening har inte tillgång till några journaler. Varje skolhem (utom Eugeniahemmet) var knutet till en vanföreanstalt, vilken i sig omfattade flera olika verksamheter som sjukvård, ortopedisk verkstad, yrkesskola och folkskola samt på Norrbacka realskola och senare även gymnasium. Skolhemmen bedrev ingen egen sjukvård utan det var vanföreanstalternas läkare och sköterskor, som svarade för denna och skötte journalföring. Socialstyrelsen är den myndighet, som har tillsyn över patientjournaler. På dess hemsida finns några frågor och svar om sådana. Länk till sidan: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/patientjournaler/