Hjördis Boström med personal 1968.

Hjördis Boström med personal 1968.
Fotograf: 
Okänd

Kommentarer

Wenches bild

Personal på Tallbo

Hon i mitten med glasögon hette i alla fall Maj, efternamnet minns jag inte, och hon var syster till Vera Lennström som också arbetade på Tallbo - och som jag f ö fortfarande har kontakt med - hon lever vid dags dato, dryga 95 år gammal.